KOMUNIKAT DLA BIERZMOWANYCH I ICH RODZICÓW

W związku z wieloma pytaniami informujemy, że bierzmowanie klas VIII SP 11 im. H. Sienkiewicza i zgłoszonych uczniów innych szkół, odbędzie się w niedzielę 27 czerwca br. w czasie wizytacji biskupiej. Ksiądz Arcybiskup jeszcze nie podał godziny. Proszę się przygotowywać i słuchać ogłoszeń parafialnych, które są najbardziej miarodajnym źródłem informacji. Przez cały czerwiec będą intensywne spotkania w kościele zarówno dla kandydatów jak i rodziców.

Ks. proboszcz